O Stages

Vychovejme společně generaci budoucnosti

Stages je program výzkumu, vývoje a zároveň vzdělávacím centrem rozvoje příští generace vysoce talentovaných, chytrých a empatických technologických expertů.
Cílem Stages je sestavení specializovaného týmu zaměřeného na přípravu projektu ve spolupráci s lokálními i národními autoritami, jako např. ministerstva, radnice, kapitáloví držitelé, univerzity, akademická pracoviště, školy apod.

Pracovní kodex projektu se nejprve zaměřuje na jedno krajské město, než se bude moci rozšířit na národní úroveň, hlavně proto, že město má dostatek zdrojů a samosprávní celky, které spolupracují i s jednotlivými subjekty.

Program Stages bude globální platformou s přímým I nepřímým zapojením institucí, se sítí center v důležitých městech po celém světě.

Pět hlavních komponent programu Stages:

Posílení systému STEM

Vývoj vědeckého přístupu. Záměrem není pouze osvojení znalosti v oblasti vědy, ale také učení se a implementování výzkumných schopností myšlení – naučit se, jak pokládat otázky a jak správně hledat řešení.

Rozvoj technologických schopností

Naučte se rychle a efektivně ovládat programovací jazyky natolik, aby děti byly schopny jednoduchého osvojení jakéhokoliv programovacího jazyka.

Multitalentové schopnosti

Výchovný a učební nástroj, který umožní rychlé a jednoduché posuny z jednoho odvětví na druhé s použitím mimoškolních aktivit v rámci individuálních zájmů, díky kterým lze získat neuvěřitelné schopnosti v oblasti rozvoje jakéhokoliv talentu.

Model dobrého člověka

Model dobrého člověka v sobě obsahuje zisk schopnosti empatie a poskytování pomoci druhým skrze dlouhodobou dobrovolnickou činnost studentů za účelem systematického pomáhání lokální komunitě, dále pak učení se dodržování práv a společenských pravidel.

Podnikání další generace

Studiem podnikání a komerčních přístupů v aréně dnešní technologie a budoucích technologií je neoodělitelnou součástí pro přežití na trhu budoucnosti.

Program Stages se zaměřuje na dvě hlavní cílové skupiny obyvatel

Děti 2. Ročníků ZŠ až středoškolské studenty – program bude implementován jako součást školního kurikula a mimoškolních aktivit.

Mladí vysokoškoláci do věku 25 let – otevíráme speciální akademické oddělení ve spolupráci s místními technologickými společnostmi, které zajišťují stáže pro rozvoj pokročilých schopností v rámci programu.