Nestátní nezisková organizace

Nezisková nestátní organizace Stages – Vychováváme mladou generaci budoucnosti

Již dnes technologie neuvěřitelnou rychlostí a poměrně efektivně nahrazují lidskou práci. Stačí jen trochu popřemýšlet, a člověku se vybaví Bankomaty, Robo-šéfkuchaři, chatboti online, automatizované pokladny…a to jsme teprve na začátku.
Přestože je dnes uměl inteligence (angl. AI) skvělá pro práci v technickém prostředí, nedokáže prozatím nahradit kreativitu a talent, které jsou typické pro člověka. To je hlavní důvod, proč je potřeba komplexního systému pro rozvoj vysoce efektivních a multi- talentovaných studentů, kteří jsou schopni se učit rychleji, než ostatní vrstevníci.
Za použití matematiky, analýzy vzorců, kreativity v reálném čase jsme schopni použít vývojový nástroj, který umožňuje rychlou a jednoduchou tranzici z jednoho odvětví do druhého, které, pokud je propojeno s další mimoškolní činností studentů, poskytuje všem neobyčejné schopnosti nutné pro rozvoj jakéhokoliv talentu.

O systému Stages

Program byl vytvořen za jediným účelem: vychovat a rozvíjet multitalentované studenty a dospělé, což poskytuje řešení pro vzrůstající poptávku po výjimečných talentech ve světě pracovního trh, obchodu a průmyslu. Národní výzkum, kterého se účastnilo přes 1000 HR (lidské zdroje) manažerů a rekrutů, 86 procent respondentů uvedlo, že je velmi obtížné nalézt a zaměstnat technicky nadaného člověka a 75 procent dotázaných uvedlo, že čas, který je potřeba pro zaplnění volných pracovních míst se prodloužil za poslední tři roky.

Systém talentu je založen na stovkách zkoumaných metodologií a třiceti letech zkušeností v oblasti rozvoje talentu. Hlavním cílem systému Talent je poskytnout studentům osvojení schopností, které napomohou rozvoji talentu v jakémkoliv zvoleném odvětví. Dále pak systém poskytuje pomoc v oblasti metodické podpory pro multidisciplinární projekty. Systém Talent umožňuje poskytování služeb a produktů, díky kterým se mohou různé skupiny multitalentovaných jedinců vyvíjet rychleji.
Systém vyvinutý Opherem Brayerem, v sobě kombinuje systémové a matematické myšlení, které jsou klíčové pro vlastní rozvoj jedince. Tyto nově získané schopnosti umožní studentům aplikovat set technik vhodných pro všechny specializační oblasti, kterým se rozhodnou v životě věnovat. Tyto techniky jim umožní maximalizovat šanci na úspěch v dnešním světě žádaných multidisciplinárních profesí na pracovním trhu.

 

Systém

Je založen na celkem 186 metodologií používaných Opherem Obrayerem pro rozvoj multi-talentovaných osobností. Tyto metodologie obsahují celkem 14,400 mikro-edukativních her. Naší vize nabízí tolik očekávanou změnu ve světovém přístupu ke vzdělávání. Technologie postupně přebírají vládu nad všemi odvětvími, proto je rozvoj multi-talentovaných jedinců pro nás důležitý pro přežití v náročném a rapidně se rozvíjejícím technologickém světě.

Program pro pedagogy

Certifikační program pro učitele různého stupně vzdělávání v sobě obsahuje použití jednotlivých 5-7 minut trvajících lekcí (mikro-edukačních her) denně.
Doba trvání zakončení víceúrovňového programu pro pedagogy je 6 let.
Každý rok prochází pedagogové certifikačním programem pro postup do další úrovně
V průběhu tréninkového procesu se někteří pedagogové stanou mentory (tutory) pro další učitele, což umožní lepší sdílení metodologie ostatním po celé ČR.

Obsah programu (každý započatý rok):

 • sedmidenní intenzivní seminář a příprava metodologie
 • Kontrolní seminář jednou každý další měsíc
 • Následné týdenní tréninkové lekce skrze webináře a individuální setkání
 • etodické příručky pro učitele
 • Učebnice a materiály pro žáky a studenty
 • Video semináře
 • Obsah stránek umožněn při odběru
 • Blog
 • Online forum
 • Odběr týdenních zpráv, novinek, metodologických materiálů zasílaných e-mailem
 • Supervize pro učitele na školách
 • Individuální poradenství pro učitele

Chtěli byste pomoci další generaci?

V začátcích projektu (Období 2017-18) jsme se zaměřili na region Ústí nad Labem, do projektu se připojily i některé školy z hlavního města Praha a Mnichova Hradiště, což poskytuje dětem a jejich rodičům naději a příležitosti pro další rozvoj talentu jejich dětí.


S velkou pomocí větších subjektů, jako UJEP a ICUK (Univerzity a inovačního centra v místní municipalitě) jsme doposud díky vzájemné spolupráci dokázali následující:

Vytrénovat 26 pedagogů v naší metodologii.


Přes 500 dětí je DENNĚ vyučováno naší metodou, a to s neuvěřitelnými výsledky.
Program odstartoval v osmi školách, většina se nachází v Ústí nad Labem a dalších regionech ČR.
Investovali jsme naše zdroje do vzdělání pedagogů a poskytli jsme učební materiály a pomůcky, které napomohou úspěchu dětí.
Zúčastnění pedagogové získali jeden rok tréninku a metodické podpory zdarma.
Nyní je třeba VAŠÍ podpory, abychom mohli v činnosti naší NNO pokračovat a mohli poskytnout stipendia, pomůcky a kvalifikaci nutnou pro rozvoj pedagogů.

Adoptujte třídu a učitele

Za náklady ve výši €5000 si můžete adoptovat třídu 25 studentů.
Díky vašemu příspěvku můžeme třídě poskytnout následující:

 • Kvalifikovaného a kompetentního pedagoga
 • Metodologické materiály
 • Instrumentáře pro cvičení ve třídách
 • Učební pomůcky pro individuální cvičení ve třídách
 • Obleky (kimona) pro trénink bojových umění
 • Učební pomůcky pro skupinovou práci
 • Stipendium pro zúčastněné pedagogy
 • Pracovní pozice metodologa pro osvědčené a certifikované pedagogy pro vedení dalších učitelských seminářů
 • Snížení nákladů managementu

Další nápady pro spolupráci s firemními subjekty

 • Ednodenní návštěva odpovědných osob municipalit a firem do škol Stages
 • Dobrovolnická činnost zaměstnanců společností a firem pro Stages (budoucí mentoři metodologie Stages)
 • Vytvoření podpůrného systému pro Stages jako neziskové organizace
 • Vytvoření sítě pro lokální a mezinárodní firemní spolupráci
 • Spolupráce s mnoha PR odděleními klíčových společností pro vytvoření komunikačního kanálu mezi studenty a potřebami trhu (konkrétními subjekty a firmami).
 • Letní mimoškolní aktivity (tábory pro děti, workshopy pro děti a zaměstnance firem pod vedením Stages pedagogů)
 • Workshopy s názvem „Coach Your Child“ pro rodiče a zaměstnance firem
 • Každoroční festival Support Stages fro všechy účastníky projektu Stages