Model talentu

Úvod

Žijeme v éře, kdy roboti již nahrazují lidskou práci neskutečnou rychlostí. Bankomaty, Robokuchaři, Chatboti…a to je teprve jen málo z výčtu všech služeb a zaměstnání.


Umělá inteligence (AI) je sice schopna skvělé technické práce, nedokáže však nahradit lidskou kreativitu a talent. To je přesně proč je třeba vychovat vysoce efektivní a multitalentované studenty, kteří doukážou rychle absorbovat nové znalsoti a schopnosti na základě důmyslného systému.


Za použití matemtiky, analýzy vrozců a kreativity v reálném čase se snažíme naučit studenty mnoha schopnostem za použití vývojového nástroje, který umožňuje rychlý a jednoduchý přenos z jednoho odvětví do druhého, to vše v rámci mimoškolních aktivit, díky kterým se dá rozvíjet jakýkoliv talent.

O talentovém systému

Program byl založen za jasným účelem: vytvořit multitalentované studenty a dospělé, kteří poskytnou řešení roustoucí potřebě výjméčných talentů v oblasti průmyslu a obchodu.

Podle národního výzkumu, z více než 1000 manažerů lidských zdrojů a náborářů, 86% uvedlo, že je obtížné najít a najmout technicky nadaného člověka a 75% je přesvědčeno, že se poptávka po těchto pracovnících zvýšila za poslední 3 roky.

Proto je nezbytně nutné přemodelovat formální vzdělávací systém přidáním nekonvečních učebních metod, které urychlí rozvoj kreativity, talentu, učení se a vstřebávání znalostí.

Systém Talent je založen na stovkách metodologií a třicetileté praxi v oboru rozvoje talentu. Cílem systému je naučit studenty daný set schopností pro rozvoj talentu v jakémkoli zvoleném odvětví, stejně jako rozvoj technik kombinace talentů pro interdisciplinární projekty. Systém Talent vyíjí metodologie, služby a produkty, které umožní různým skupinám dětí rozvíjet vícero talentů a to vše ve zrychleném procesu.

Systém vyvinutý Opherem Brayerem, používá systémové myšlení a matematiku, které jsou dokázanými technikami pro zrachlení vývoje dítěte. Tyto znovunabyté schopnosti umožní studentům aplikovat set technik do jakéhokoliv odvětví a pomůže maximalizovat jejich šanci uspět na dnešním náročném pracovním trhu.

Naše definice talentu

Existuje několik způsobů definování „talentu“. Někteří ho definují, jako přirozenu vlastnost, která je často spjata s atletickými, kreativními, či uměleckými schopnostmi, někdo by řekl že se jedná o vrozený dar, speciální schopnost umožňující podat dobrý výkon, nebo obecná součást intelligence, či jakási mentální síla.


Stejně, jako vícesložková definice slova talent, existuje mnoho teorií, kde se vlastně talent v lidech bere.
Pro nás slovo talent obsahuje dvě velké osobní kvality: rychlé učení a vysokou kreativitu.
Obojí jsou důležité v dnešní době, kdy počítače jsou daleko rychlejší myslitelé a činitelé, než lidé, ti, kteří je vytvořili.

Čtyři zkladní komponenty talentu

1. Rozeznávání vzorců: Schopnost rozpoznat emociální, intelektuální, či pohybové vzorce a pochopení, jakým způsobem jsou propojeny.

2. Vytváření vzorců: Schopnost detekovat různé vrozce a jejich následné přetvoření v systematickém pořadí pro vytvoření produktu, služby, nebo vzorce chování. Jedná se o kreativní element talentu.

3. Analogie: Technika, která pomáhá lidem hledat spojením mezi jednou životní zkušeností a druhou. Analogie je nezbytným základem pro rozvoj inteligence a tyto techniky napomáhají rozvíjet a určovat to, jak se budeme nadále učit a analyzovat nové zkušenosti, Jedná se tedy o intuitivní element talentu.

4. Kompozice v reálném čase (RTC): Obsahuje spojení už rozpoznaných a vytvořených vzorců, hledání společných jmenovatelů. Tento způsob myšlení je nutný pro naplnění 100% potenciálu schopností a talentů v jakékoliv situaci. Jedná se tedy to systémoý element talentu.

Čtyři komponenty talentu

Založené na 186 metodologiích Ophera Brayera pro rozvoj multitalentu, obsahující 14,400 mikroedukativních her. Naší vizí je nabídnout tolik potřebnou změnu světového přístupu ke vzdělávání. Technologie převezme vládu nad vším a vytváření multitalentoých osobností pomůže přežít ve světě kreativních požadavků rapidně-se rozšiřujícího a neustále měnícího-se technologického světa.
Pro další informace o Talent sytému, klikněte ZDE pro shlédnutí vdea.

Program pro učitele

Program pomáhá studentům naplnit jejich potenciál a rozšířit schopnsoti pro jakoukoliv profesní oblast v životě.


Učitelé jsou vzděláváni, aby dokázali učit a vést studenty k aplikaci jejich talentu do všech různých oblastí. Děti si rádi hrají a učí. Když se podaří tyto dva elementy spojit, votvoří se to správné podnětné prostředí, které umožní postavit základy úspěšné budoucnosti studentů. Talentová metodologie je založena na hraní a učení. Našim cílem je vytvořit produktivní, kreativní a inovativní generaci za pomoci tohoto spojení.